• Български
  • English
  • Русский

 

Как Държавна сигурност научи за Бердяев и Бицили, но (не)намери Троцки

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Докладът, който публикуваме, е четен по време на III международен научно-образователен семинар "Есхатос". "Философията на историята в контекста на идеята за предела", състоял се на 5-6 октомври в Одеския национален университет "И. И. Мечников".

Пълното заглавие на текста на Т. Галчева е: "За един случай на контрабанда на книги и поведение - опит за стилистичен анализ /или как Държавна сигурност научи за Бердяев и Бицили, но (не)намери Троцки/.

Впрочем, въпросът за специалните норми на поведение в Университетското пространство, за границите на допустимото и позволеното, е особено актуален и днес.

05. 01. 2013 г.