• Български
  • English
  • Русский

 

Кн. Н. С. Трубецкой (20 септември 1920 - 1 октомври 1922)

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Биографичният очерк за пребиваването на кн. Н. С. Трубецкой в България е част от "Био-библиографиите на руските учени в България" на кн. А. П. Мешчерски.

Публикуван е в превод на български език (Мещерски 1991: Мещерски, Андрей. Опит за биобиблиография на професор Н. С. Трубецкой (Из личния архив на А. П. Мещерски – София). Подготовка за печат: Т. Галчева. // Литературна мисъл, № 4 1991, 138-151), специално за тази публикация Андрей Павлович написа няколко встъпителни думи.

За съжаление, това остана единственото и до днес издание на някаква част от "Био-библиографиите".

27. 05. 2013 г. София