• Български
  • English
  • Русский

 

Писма на П. М. Бицили до Н. И. Астров за назначаването на В. А. Мякотин в Софийския университет

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Библиографски данни:

Галчева, Т. Н., Голубович, И. В. Письма П. М. Бицилли к Н. И. Астрову о В. А. Мякотине. Славяноведение. 2014. №4, С.48-56.

На сайта поместваме предоставения на редакцията материал преди публикуването му.

На снимката - факсимиле на едното от писмата. Фотография: И. В. Голубович.

21. 12. 2014 г.