• Български
  • English
  • Русский

 

Т. Н. Галчева, И. В. Голубович "Понемногу приспособляюсь к "независящим обстоятельствам". П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Неотдавна в София (издателство "Слънце) излезе от печат книга, изцяло посветена на първите години от живота на проф. П. М. Бицили в емиграция: от 1920 до началото на 1923 г. Това е най-неизученият период от живота на историка, белите петна в биографията му от това време продължават да будят въпроси. Във вече почти 30-годишната традиция на бицилиезнанието липсват публикувани писма на професора от това време, недотам проучени са и публикациите му в периодичните издания, съществували тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци. Именно тази празнота обуславя огромното значение на публикуваните в книгата източници: писмата на П. М. Бицили до К. В. Флоровска (19 на брой), както и писмата до братята А. В. Флоровски и Г. В. Флоровски. Последното от тях - до философа и богослов Г. В. Флоровски - е изключително ценно: въпреки сведенията за обширна преписка между двамата учени, нито един епистоларен документ от нея не е публикуван все още. Материалът, посветен на този източник, e съсредоточен във втория раздел от книгата.

Третата част на сборника съдържа непубликуван досега ръкопис със заглавие "Историческата философия на Данилевски". Предположенията за това кой е авторът на ръкописа, при какви обстоятелства е била възможна появата му, както и защо е възникнал, са изложени в студията на Т. Н. Галчева и И. В. Голубович "Чий е този ръкопис?".

По-подробно съдържанието е цитирано в края на бележката.

Научен редактор на изданието е В. В. Янцен. Предговор - Оксана Довгополова. Оформлението на книгата и корицата са дело на Борил Караиванов. Тираж 500 броя.

Цената на първите 100 броя е 25 лева за брой (без транспортните разходи). Поръчките могат да бъдат направени чрез контактната форма на сайта, на мейл: info@savedarchives.net, а така също и на тел. 0898/601-072.

30. 10. 2015 г.

 

Съдържание:

Незавершенное возвращение
«...Мое слишком уже затянувшееся сидение на луне, по ту сторону культуры...»
І.. «Вы меня чрезвычайно тронули Вашей участливостью»
1. Умолкнувшее свидетельство
2. П. М. Бицилли. Письма к К. В. Флоровской (1921–1923 гг.)
3. П. М. Бицилли. Письмо к А. В. Флоровскому (1922)
4. Литература
ІІ. «...Вы вложили в Герцена собственное духовное содержание»
1. Об отзыве «бывшем и несбывшемся» и об отложенной защите диссертации Г. В. Флоровского
2. П. М. Бицилли. Письмо к Г. В. Флоровскому от 17 ноября 1922 г.
3. Литература
III. Рукопись с двух континентов
1. Рукопись «Историческая философия Данилевского». Предварительные замечания.
2. «Историческая философия Данилевского»
3. Чья это рукопись?
4. Литература
Именной указатель
Список сокращений