• Български
  • English
  • Русский

 

В. А. Мякотин

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Биографичният очерк за В. А. Мякотин е част от труда на А. П. Мешчерски "Био-библиографии русских ученых в Болгарии. 1920-1944 гг". Машинописният екземпляр, който е възпроизведен тук, се съхранява в личния архив на неговия автор.