• Български
  • English
  • Русский

 

За Андрей Павлович Мешчерски, неговия архив и „текста в чекмедже“©

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Като приложение към текста, за първи път документално изясняващ редица спорни въпроси от биографията на А.П.Мешчерски, по-долу съм обединила тези единици от архива на Н.Гал, които се отнасят към делото през 1974 г. Специално ще отбележа, че на две места Андрей Павлович записва кога са върнати конфискуваните книги от неговата библиотека, първото от тях е показаният тук - част от лист, върху който от едната страна е този текст, а от другата е ръкописна извадка от Кодекса на труда, цитираща разпоредбата на чл. 129 буква "з" /вж. и следв.снимка/.

Заповедта за освобождаване от Института по генетика, ръкописният текст е първата страница на споменатия по-горе лист, на гърба на който е отбелязано кога са върнати конфискуваните книги. Личен архив Н.Гал

 

Заповедта за назначаване на А.Павлович на последната му месторабота. Личен архив Н.Гал. 

Призовката за явяване като свидетел, една бележка за върнати книги, изрезка от вестник с информация за делото. Л.архив Н.Гал

Другата бележка за върнати книги, в която са изредени конфискуваните съчинения като са посочени авторите им. Л.архив Н.Гал