• Български
  • English
  • Русский

 

Документален архив

В тази част на сайта ще бъдат публикувани всички архивни текстове и документи, с които разполагаме или са ни били предоставени.

Ще се стремим към всяка от публикуваните архивни единици да добавяме най-малко бележка, свързана с обстоятелствата на придобиване, съхранение и разпространение на поместваното.

Когато разполагаме с текст, изследващ дадения документ, публикуван в раздела, той ще бъде отразен в бележката и разположен в раздел "Публикации".

Т. Н. Галчева, И. В. Голубович "Понемногу приспособляюсь к "независящим обстоятельствам". П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции

Неотдавна в София (издателство "Слънце) излезе от печат книга, изцяло посветена на първите години от живота на проф. П. М. Бицили в емиграция: от 1920 до началото...


Био-библиография на проф.П.М.Бицилли - част първа

Публикуваната в сайта "Био-библиография на проф. Бицилли", възпроизвежда екземпляр, дарен от Андрей Павлович Мешчерски ...


Никодим Павлович Кондаков

Биографичният очерк за акад. Никодим Павлович Кондаков е част от "Био-библиографии-те на руските учени в България", ръкопис на А. П. Мешчерски (Мещерски) от 1955 г...


Кн. Н. С. Трубецкой (20 септември 1920 - 1 октомври 1922)

Биографичният очерк за пребиваването на кн. Н. С. Трубецкой в България е част от "Био-библиографиите на руските учени в България" на кн. А. П. Мешчерски. ...


"Той беше потресающ човек..." Разговори с А. П. Мешчерски (А. П. Мещерски)

Първа част от проведените през 1990 година разговори с А. П. Мешчерски (А. П. Мещерски).

На снимката - заглавната...