• Български
  • English
  • Русский

 

Документален архив

В тази част на сайта ще бъдат публикувани всички архивни текстове и документи, с които разполагаме или са ни били предоставени.

Ще се стремим към всяка от публикуваните архивни единици да добавяме най-малко бележка, свързана с обстоятелствата на придобиване, съхранение и разпространение на поместваното.

Когато разполагаме с текст, изследващ дадения документ, публикуван в раздела, той ще бъде отразен в бележката и разположен в раздел "Публикации".

В. А. Мякотин

Биографичният очерк за В. А. Мякотин е част от труда на А. П. Мешчерски "Био-библиографии русских ученых в Болгарии. 1920-1944 гг". Машинописният екземпляр, който...


П. М. Бицили

Биографичният очерк за проф. П. М. Бицили е част от труда на А. П. Мешчерски "Био-библиографии русских ученых в Българии. 1920-1944 гг.", датиран е от 1955 г....


Държавен вестник като извор на сведения за историята на руската емиграция в България

На снимката е показан един от броеве на Държавен вестник. От него, например, при вглеждане, научаваме, че срокът на договора на проф. Бицили през 1929 г. е...


Студентската книжка на проф. д-р Панайот Ст. Коларов

Публикуваният тук документ е от личния архив на д-р Владимир П. Коларов. Предоставен ни е за публикация от г-жа Диана Коларова, на която благодарим за споделеното...


Справка за Николай Бердяев

Преди два дни, на 23 септември, се навършиха 20 години от смъртта на княз Андрей Павлович Мешчерски.

Без чествания,...