• Български
  • English
  • Русский

 

Документален архив

В тази част на сайта ще бъдат публикувани всички архивни текстове и документи, с които разполагаме или са ни били предоставени.

Ще се стремим към всяка от публикуваните архивни единици да добавяме най-малко бележка, свързана с обстоятелствата на придобиване, съхранение и разпространение на поместваното.

Когато разполагаме с текст, изследващ дадения документ, публикуван в раздела, той ще бъде отразен в бележката и разположен в раздел "Публикации".

Писмо на акад. Ив. Дуйчев до А.П.Мешчерски

Личен архив. Публикува се за първи път.

...


Нансеновият паспорт на А.П.Мешчерски

Личен архив Н.Гал. Публикува се за пръв път.


Предисловие към био-библиографиите на руските учени в България

Предисловието, възпроизведено фототипно на сайта,  предшества статиите от непубликувания ръкопис на А.П.Мешчерски "Био-библиографии на руските учени в...


Био-библиография на проф.П.М.Бицилли - част втора


Данни за семейство Бицили в регистъра на населението в София

Настоящият документ се публикува за пръв път. Това е извадка от регистъра на населението за 1947 година, чрез който се проследяват...