• Български
  • English
  • Русский

 

Документален архив

В тази част на сайта ще бъдат публикувани всички архивни текстове и документи, с които разполагаме или са ни били предоставени.

Ще се стремим към всяка от публикуваните архивни единици да добавяме най-малко бележка, свързана с обстоятелствата на придобиване, съхранение и разпространение на поместваното.

Когато разполагаме с текст, изследващ дадения документ, публикуван в раздела, той ще бъде отразен в бележката и разположен в раздел "Публикации".

Био-библиография на проф.E. Д. Грим

Машинописният текст е част от ръкописа на А.П.Мешчерски "Заметки и материалы к биобиблиографии русских преподавателей в высших учебных...