• Български
  • English
  • Русский

 

Публикации и коментари

В този раздел на сайта ще бъдат публикувани текстове, както свързани с коментар на публикуваните в сайта документи и фотографии, така и изследвания на автори по темата.

Приятно четене!

Ръководство по цитиране

Настоящият текст ще коментира една проява на плагиат. Колкото безцеремонна, толкова и непохватна.

...

За Андрей Павлович Мешчерски, неговия архив и „текста в чекмедже“©

Като приложение към текста, за първи път документално изясняващ...


Хуманитарната наука в Русия и обратът през 1917 г.: екзестенциално измерение

От 25 до 28 август в пермския филиал на Националния изследователски университет „Висше училище по икономика” се проведе международният научно образователен семинар „Хуманитарната наука в Русия и...


Международен научно-образователен семинар в Перм (Русия)

От 25 до 28 август в гр. Перм (Русия) ще се проведе международен научно-образователен семинар "Хуманитаристиката в Русия и преломът през 1917 г. - екзестенциално измерение". Събитието се...


Писма на П. М. Бицили до Н. И. Астров за назначаването на В. А. Мякотин в Софийския университет

Библиографски данни:

Галчева, Т. Н., Голубович, И. В. Письма П. М. Бицилли к Н. И. Астрову о В. А. Мякотине....