• Български
  • English
  • Русский

 

Публикации и коментари

В този раздел на сайта ще бъдат публикувани текстове, както свързани с коментар на публикуваните в сайта документи и фотографии, така и изследвания на автори по темата.

Приятно четене!

П. М. Бицили като български буржоазен историограф

Откъсът, който възпроизвеждаме тук, е част от статията на Христо Несторов "Бележки върху българската буржоазна историография на нова и най-нова история"....


"Всяка прилика...". Вместо рецензия

                      ...


За неизминатия път до храма

В края на изминалата 2013 година, в Москва, по инициатива на Руския академически съюз в България, е осъществено изданието «...


Как Държавна сигурност научи за Бердяев и Бицили, но (не)намери Троцки

Докладът, който публикуваме, е четен по време на III международен научно-образователен семинар "...


Автограф на текст от проф. П. М. Бицили в архива на проф. Иван Дуйчев

Съобщението за поредната находка в архива на проф. Иван Дуйчев е публикувано в броя на Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно...