• Български
  • English
  • Русский

 

Публикации и коментари

В този раздел на сайта ще бъдат публикувани текстове, както свързани с коментар на публикуваните в сайта документи и фотографии, така и изследвания на автори по темата.

Приятно четене!

Нови източници за университетската дейност на проф. П. Бицили в България

Сборникът текстове и документи "Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед" току-що излезе от печат ("Факел", 2013). Втората...


Няколко факта от личната история на П. М. Бицили. Към въпроса за правдивостта на ego-документите.

Библиографските данни за статията на Т. Н. Попова са:

Попова Т.Н. Несколько фактов из...


П. М. Ярцев в България: “имиджите” на твореца в емиграция

Текстът "П. М. Ярцев в България: “имиджите” на твореца в емиграция" е четен като доклад на юбилейната научна конференция,...


Приближение к Бицилли

Статията на проф. Татяна Николаевна Попова - един от изследователите, имащи важен принос в проучването на живота и наследството на проф. П. М. Бицили, - е написана...


"Современные записки" Париж, 1920-1940. Из архива редакции" - том първи и втори - в България

Съобщаваме на всички читатели, че разполагаме с том първи и втори от изданието, което тепърва ще се превръща в настолно помагало на занимаващите се с история на...