• Български
  • English
  • Русский

 

Публикации и коментари

В този раздел на сайта ще бъдат публикувани текстове, както свързани с коментар на публикуваните в сайта документи и фотографии, така и изследвания на автори по темата.

Приятно четене!

Руската "бяла" емиграция в Поповско

Темата за разселването на руската емиграция в Поповско, по-точно за „бялата вълна...


Съобщение за получен текст на И.В.Голубович/Е.С.Петриковская

С нескрито удоволствие споделяме, че усилията ни да създадем едно сподвижническо общество започват да се забелязват в общността на...


“Casus-ът Бицили”: феноменът на интелектуалната контрабанда и съдбите на научните традиции

Вълнуващо и отговорно е да бъде представен пред българските колеги текст, посветен на П.М.Бицили. Неговата фигура свързва нашите два...


Коментар към снимката на митинга срещу армията на Врангел, публикувана в раздел "Фото" на сайта

Снимка на митинг срещу врангелистите, състоял се в Стара Загора  през 1922 г. Една случайна среща в началото на годината с...


П.М.Бицили - опит за завръщане

Уводната статия към сборника на проф. Бицили "Избранное" том.1 , публикуван в България през 1993 г се възпроизвежда в сайта със...