• Български
  • English
  • Русский

 

Публикации и коментари

В този раздел на сайта ще бъдат публикувани текстове, както свързани с коментар на публикуваните в сайта документи и фотографии, така и изследвания на автори по темата.

Приятно четене!

Писма на проф.П.Бицили до акад.Ив.Дуйчев

През 2011 г., почти 20 години след предаването им за печат, в България бяха издадени писмата на проф.П...